(1/16): (2/16): (3/16): Wnętrze sklepu (4/16): Spalony ACER (działajcy)
(5/16): Wnętrze sklepu (6/16): Wnętrze sklepu (7/16): Wnętrze sklepu (8/16): Wnętrze sklepu
(9/16): FAT12 (10/16): Pajęczyna (11/16): (12/16):
(13/16): Nasze stoisko (14/16): Nasze stoisko (15/16): Spalony ACER (działający) (16/16): Zarośnięty wentylator